Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU THỰC VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 3220 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 11 loài.

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Biến hóa núi cao

Asarum balansae

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây thuốc

2

Chu sa liên

Aristolochia tuberosa

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây leo thân gỗ

3

Hoa tiên

Asarum glabrum

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây thuốc

4

Hoa tiên lớn

Asarum maximum

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây thuốc

5

Mã đậu linh quảng tây

Aristolochia kwangsiensis

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây leo thân gỗ

6

Sơn địch

Aristolochia indica

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây leo thân gỗ

7

Tế tân lá hình tim

Asarum cordifolium

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây thuốc

8

Tế tân mạng

Asarum reticulatum

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây thuốc

9

Tế tân petelotii

Asarum petelotii

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây thuốc

10

Tế tân vân nam

Asarum yunnanense

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây thuốc

11

Thổ tế tân

Asarum caudigerum

Mộc hương Aristolochiaceae

Mộc hương Aristolochiales

Cây thuốc

Kết quả tìm thấy: 11 loài.

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này