Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU CÔN TRÙNG RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 1000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 20/11/2023

Kết quả tìm thấy: 231 loài.

Trang1/6: 1 2 3 4 5 6 >

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Bướm báo hoa vàng

Cethosia cyane

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

2

Bướm cánh phượng kiếm

Graphium antiphates

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

3

Bướm cối xay gió thường

Byasa polyeuctes

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

4

Bướm chỉ huy

Moduza procris

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

5

Bướm chúa rừng

Thauria aliris

Bướm rừng Amathusiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

6

Bướm chúa rừng nhiệt đới

Stichophthalma uemurai

Bướm rừng Amathusiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

7

Bướm gốc cánh đỏ

Prioneris philonome

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

8

Bướm giáp ngọc chót râu đỏ

Lexias pardalis

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

9

Bướm giáp ngọc chót râu đen

Lexias dirtea

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

10

Bướm kim cương huyền thoại

Amathuxidia amythaon

Bướm rừng Amathusiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

11

Bướm phượng cánh chim chấm rời

Troides aeacus

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

12

Bướm đốm xanh

Tirumala septentrionis

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

13

Bướm đốm xanh lớn

Euploea mulciber

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

14

Bướm đốm xanh nhỏ

Euploea tulliolus

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

15

Bướm đêm cánh tròn

Cyclosia papilionaris

Bướm đêm lộng lẫy Zygaenidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm đêm

16

Bướm đen đốm vàng

Polyura athamas

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

17

Bướm đen hai chấm trắng

Lexias albopunctata

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

18

Bướm đuôi

Vagrans egista

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

19

Bướm đuôi berna

Charaxes bernardus

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

20

Bướm đuôi chim

Graphium agamemnon

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

21

Bướm đuôi kiếm bốn vạch

Pathysa agetes

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

22

Bướm đuôi mamax

Charaxes marmax

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

23

Bướm ê ke xanh

Graphium eurypylus

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

24

Bướm báo hoa

Phalanta phalantha

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

25

Bướm báo hoa đỏ

Cethosia biblis

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

26

Bướm báo hoa nhỏ

Phalanta alcippe

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

27

Bướm bụi nâu đen

Mycalesis mineus

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

28

Bướm bụi nâu dải trắng

Mycalesis anaxias

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

29

Bướm bụi thông thường

Mycalesis perseus

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

30

Bướm bụng sọc trắng

Athyma perius

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

31

Bướm băng vàng dải cam

Pantoporia hordonia

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

32

Bướm bản đồ nhỏ nâu cam đỏ

Chersonesia risa

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

33

Bướm bản đồ thường

Cyrestis themires

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

34

Bướm cánh đốm loang

Tagiades gana

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

35

Bướm cánh bản đồ

Cyrestis thyodamas

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

36

Bướm cánh bản đồ cẩm thạch

Cyrestis cocles

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

37

Bướm cánh hình lưỡi cưa

Prioneris thestylis

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

38

Bướm cánh rộng

Hypolimnas bolima

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

39

Bướm cánh sọc chéo

Lethe confusa

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

40

Bướm cánh sọc trắng

Neptis clina

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

41

Bướm cánh tuyết

Tagiades litigiosa

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

42

Bướm cánh vàng ba vệt

Eurema blanda

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

43

Bướm cánh vàng nhỏ

Eurema brigitta

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

44

Bướm cánh vàng viền đen

Eurema hecabe

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

45

Bướm cánh vân hoa

Junonia atlites

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm ngày

Kết quả tìm thấy: 231 loài.

Trang1/6: 1 2 3 4 5 6 >
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này