Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU ĐỘNG VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 2000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 1232 loài.

Trang9/28: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Chồn dơi

Cynocephalus variegatus

Cầy bay Cynocephalidae

Cánh da Dermoptera

Thú

2

Chồn vàng

Martes flavicula

Chồn Mustelidae

Ăn thịt Carnivora

Thú

3

Chìa vôi núi

Motacilla cinerea

Chìa vôi Motacillidae

Sẻ Passeriformes

Chim

4

Chân bơi

Heliopais personata

Chân bơi Heliornithidae

Sếu Gruiformes

Chim

5

Chó rừng

Canis aureus

Chó Canidae

Ăn thịt Carnivora

Thú

6

Chó sói đỏ

Cuon alpinus

Chó Canidae

Ăn thịt Carnivora

Thú

7

Chẫu

Hylarana guentheri

Ếch nhái Ranidae

Không đuôi Anura

Lưỡng cư

8

Chẫu cây mép trắng

Rhacophorus mutus

Chẫu cây Rhacophoridae

Không đuôi Anura

Lưỡng cư

9

Cheo cheo nam dương

Tragulus javanicus

Cheo cheo Tragulidae

Ngón chẵn Artiodactyla

Thú

10

Cheo cheo napu

Tragulus napu

Cheo cheo Tragulidae

Ngón chẵn Artiodactyla

Thú

11

Chiền chiện núi họng trắng

Prinia atrogularis

Chim chích Sylviidae

Sẻ Passeriformes

Chim

12

Chim ô tác

Eupodotis bengalensis blandini

Ô tác Otididae

Sếu Gruiformes

Chim

13

Chim ác là

Pica pica

Quạ Corvidae

Sẻ Passeriformes

Chim

14

Chim điên bụng trắng

Sula leucogaster plotus

Chim điên Sulidae

Bồ nông Pelecaniformes

Chim

15

Chim điên chân đỏ

Sula sula rubripes

Chim điên Sulidae

Bồ nông Pelecaniformes

Chim

16

Chim điên mặt xanh

Sula dactylatra personata

Chim điên Sulidae

Bồ nông Pelecaniformes

Chim

17

Chim ó cá

Pandion haliaetus haliaetus

Chim ó cá Pandionidae

Cắt Falconiformes

Chim

18

Chim ó tai

Sarcogyps calvus

Ưng Accipitridae

Cắt Falconiformes

Chim

19

Chim khách

Crypsirina temia

Quạ Corvidae

Sẻ Passeriformes

Chim

20

Chim mò sò

Haematopus ostralegus

Cà kheo Recurvirostridae

Rẽ Charadriiformes

Chim

21

Chim nghệ ngực lục

Aegithina viridissima

Chim xanh Irenidae

Sẻ Passeriformes

Chim

22

Chim nghệ ngực vàng

Aegithina tiphia

Chim xanh Irenidae

Sẻ Passeriformes

Chim

23

Chim nhiệt đới

Phaethon aethereus indicus

Chim nhiệt đới Phaethontidae

Bồ nông Pelecaniformes

Chim

24

Chim sâu lưng đỏ

Dicaeum cruentatum

Chim sâu Dicaeidae

Sẻ Passeriformes

Chim

25

Chim xanh trán vàng

Chloropsis aurifrons

Chim xanh Irenidae

Sẻ Passeriformes

Chim

26

Choắt đốm đen

Tringa stagnatilis

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

27

Choắt bụng trắng

Tringa ochropus

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

28

Choắt bụng xám

Tringa glareola

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

29

Choắt chân đỏ

Tringa erythropus

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

30

Choắt chân màng bé

Xenus cinereus

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

31

Choắt chân màng lớn

Limnodromus semipalmatus

Choi choi Charadriidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

32

Choắt lớn

Tringa nebularia

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

33

Choắt lớn mỏ vàng

Tringa guttifer

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

34

Choắt lùn

Tringa incana brevipes

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

35

Choắt mỏ cong bé

Numenius phaeopus variegatus

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

36

Choắt mỏ cong hông nâu

Numenius madagascariensis

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

37

Choắt mỏ cong lớn

Numenius arquata orientalis

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

38

Choắt mỏ thẳng đuôi đen

Limosa limosa melanuroides

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

39

Choắt mỏ thẳng đuôi vằn

Limosa lapponica baueri

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

40

Choắt nâu

Tringa totanus eurhinus

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

41

Choắt nhỏ

Tringa hypolecos

Rẽ Scolopacidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

42

Choi choi á châu

Charadrius asiaticus veredus

Choi choi Charadriidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

43

Choi choi khoang cổ

Charadrius alexandrinus dealbatus

Choi choi Charadriidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

44

Choi choi lớn

Charadrius leschenaultii leschenaulli

Choi choi Charadriidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

45

Choi choi lưng đen

Charadrius peronii

Choi choi Charadriidae

Rẽ Charadriiformes

Chim

Kết quả tìm thấy: 1232 loài.

Trang9/28: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này