Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU ĐỘNG VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 2000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 1232 loài.

Trang5/28: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Cá kim

Schindlerria praematura

Cá kim Schindleridae

Cá vược Perciformes

2

Cá lá giang

Parazacco vuquangensis

Cá chép Cyprinidae

Cá chép Cypriniformes

3

Cá lịch cu

Pisodonophis boro

Cá lịch cu Ophychthyidae

Cá chình Anguilliformes

4

Cá lợ thân cao

Cyprinus hyperdorsalis

Cá chép Cyprinidae

Cá chép Cypriniformes

5

Cá lợ thân thấp

Cyprinus multitaentiata

Cá chép Cyprinidae

Cá chép Cypriniformes

6

Cá lóc bông

Channa micropeltes

Cá quả Channidae

Cá vược Perciformes

7

Cá lăng

Hemibagrus elongatus

Cá ngạnh Bagridae

Cá nheo Siluriformes

8

Cá lăng chấm

Hemibagrus guttatus

Cá ngạnh Bagridae

Cá nheo Siluriformes

9

Cá lăng nha

Mystus microphthalmus

Cá ngạnh Bagridae

Cá nheo Siluriformes

10

Cá lưỡi dong

Antennarius malas

Cá lưỡi dong Antennaridae

Cá nhái Lophiiformes

11

Cá mè vinh giả

Hypsibarbus wetmorei

Cá chép Cyprinidae

Cá chép Cypriniformes

12

Cá mị

Sinilabeo graffeuilli

Cá chép Cyprinidae

Cá chép Cypriniformes

13

Cá mòi đường

Albula vulpes

Cá mòi đường Albulidae

Cá cháo biển Elopiformes

14

Cá mòi cờ

Clupanodon thrissa

Cá trích Clupeidae

Cá trích Clupeiformes

15

Cá mòi cờ chấm

Konosirus punctatus

Cá trích Clupeidae

Cá trích Clupeiformes

16

Cá mòi không răng

Anodontostoma chacunda

Cá trích Clupeidae

Cá trích Clupeiformes

17

Cá mòi mõm tròn

Nematalosa nasus

Cá trích Clupeidae

Cá trích Clupeiformes

18

Cá măng

Elopichthys bambusa

Cá chép Cyprinidae

Cá chép Cypriniformes

19

Cá măng giả

Luciocyprinus langsoni

Cá chép Cyprinidae

Cá chép Cypriniformes

20

Cá măng rổ

Toxotes chatareus

Cá măng rổ Taxotidae

Cá vược Perciformes

21

Cá măng sữa

Chanos chanos

Cá măng biển Chanidae

Cá trích Clupeiformes

22

Cá mú sọc trắng

Anyperodon leucogrammicus

Cá mú Serranidae

Cá vược Perciformes

23

Cá mập ăn thịt người

Crcharodon carcharias

Cá mập Carcharodontidae

Cá nhám chuột Lamniformes

24

Cá mặt trăng

Mola mola

Cá mặt trăng Molidae

Cá nóc Tetraodontiformes

25

Cá mặt trăng đuôi nhọn

Masturus lanceolatus

Cá mặt trăng Molidae

Cá nóc Tetraodontiformes

26

Cá may

Gyrinocheilus aymonieri

Cá may Gyrinocheilidae

Cá chép Cypriniformes

27

Cá mơn

Scleropages formosus

Cá mơn Osteoglossidae

Cá thát lát Osteoglossiformes

28

Cá nâu

Scatophagus argus

Cá nâu Scatophagidae

Cá vược Perciformes

29

Cá nòng nọc nhật bản

Ateleopus japonicus

Cá nòng nọc Ateleopidae

Cá dạng cá voi Cetomimiformes

30

Cá ngát

Plotossus canius

Cá ngát Plotosidae

Cá nheo Siluriformes

31

Cá ngựa đen

Hippocampus kuda

Cá ngựa Syngnathidae

Cá chìa vôi Syngnathiformes

32

Cá ngựa ba chấm

Hippocampus trimaculatus

Cá ngựa Syngnathidae

Cá chìa vôi Syngnathiformes

33

Cá ngựa bắc

Tor brevifilis

Cá chép Cyprinidae

Cá chép Cypriniformes

34

Cá ngựa gai

Hippocampus histrix

Cá ngựa Syngnathidae

Cá chìa vôi Syngnathiformes

35

Cá ngựa lớn

Hippocampus kuda

Cá chìa vôi Syngnathidae

Cá chìa vôi Syngnathiformes

36

Cá ngựa nam

Hampala macrolepidota

Cá chép Cyprinidae

Cá chép Cypriniformes

37

Cá ngựa nhật

Hippocampus japonicus

Cá ngựa Syngnathidae

Cá chìa vôi Syngnathiformes

38

Cá ngựa xám

Tor tambroides

Cá chép Cyprinidae

Cá chép Cypriniformes

39

Cá ngạnh

Cranoglanis sinensis

Cá ngạnh Bagridae

Cá nheo Siluriformes

40

Cá nhám đuôi dài

Alopias pelagicus

Cá nhám đuôi dài Alopiidae

Cá nhám chuột Lamniformes

41

Cá nhám lông nhung

Cephaloscyllium umbratile

Cá nhám mèo Scyliorhinidae

Cá mập Carcharhiniformes

42

Cá nhám nâu

Etmopterus lucifer

Cá nhám góc Squalidae

Cá nhám góc Squaliformes

43

Cá nhám nhu mì

Stegostoma facsciatum

Cá nhám râu Orectolobidae

Cá nhám râu Orectolobiformes

44

Cá nhám voi

Rhincodon typus

Cá nhám Rhincodontidae

Cá nhám râu Orectolobiformes

45

Cá phèn vàng

Polynemus paradiseus

Cá nhụ Polynemidae

Cá nhụ Polynemiformes

Kết quả tìm thấy: 1232 loài.

Trang5/28: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này