Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU THỰC VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 3220 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 1603 loài.

Trang1/36: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Hồng quang

Rhodoleia championii

Hồng quang Rhodoleiaceae

Sau sau Hamamelidales

Cây gỗ lớn

2

Áo cộc

Liriodendron chinense

Ngọc lan Magnoliaceae

Ngọc lan Magnoliales

Cây gỗ lớn

3

Bàng vuông

Barringtonia asiatica

Lộc vừng Lecythidaceae

Lộc vừng Lecythidales

Cây gỗ lớn

4

Bát nha

Osbornia octodonta

Sim Myrtaceae

Sim Myrtales

Cây ngập mặn

5

Dó đất hoa thưa

Balanophora laxiflora

Dương đài Balanophoraceae

Dương đài Balanophorales

Cây hoại sinh

6

Lệ dương

Aeginetia indica

Lệ dương Orobanchaceae

Hoa môi Lamiales

Cây hoại sinh

7

Lan hài đài cuộn

Paphiopedilum appletonianum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

8

Lan hài đốm

Paphiopedilum concolor

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

9

Lan hài hồng

Paphiopedilum delenatii

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

10

Lan hài hê len

Paphiopedilum helenae

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

11

Lan hài hằng

Paphiopedilum hangianum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

12

Lan hài kim

Paphiopedilum armeniacum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

13

Lan hài lông

Paphiopedilum hirsutissimum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

14

Lan hài lục

Paphiopedilum gratrixianum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

15

Lan hài malipo

Paphiopedilum malipoense

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

16

Lan hài râu

Paphiopedilum dianthum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

17

Lan hài tía

Paphiopedilum purpuratum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

18

Lan hài trần liên

Paphiopedilum tranlienianum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

19

Lan hài vàng

Paphiopedilum villosum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

20

Lan hài vân

Paphiopedilum callosum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

21

Lan hàm lân cứng

Gastrochilus calceolaris

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

22

Lan hàm lân tù

Gastrochilus obliquus

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

23

Lan hổ bì

Staurochilus fasciatus

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

24

Lan hạc đính nâu

Phaius tankervilleae

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Lan đất

25

Lan hoàng thảo hương duyên

Dendrobium ellipsophyllum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

26

Lan hoàng thảo hoa cong

Dendrobium intricatum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

27

Lan hoàng thảo hoa vàng

Dendrobium chrysanthum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

28

Lan hoàng thảo vôi

Dendrobium cretaceum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

29

Lan hoàng thảo vạch đỏ

Dendrobium ochraceum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

30

Lan hoàng thảo xinh xinh

Dendrobium loddigesii

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

31

Lan hoàng yến vàng

Ascocentrum miniatum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

32

Lan huyết nhung vàng

Renanthera citrina

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

33

Lan kiếm hồng hoàng

Cymbidium iridioides

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

34

Lan kiếm lô hội

Cymbidium aloifolium

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

35

Lan kim vinh

Kingidium deliciosum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

36

Lan lá gấm

Lidisia discolor

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

37

Lan lọng cánh dài

Bulbophyllum kanburiense

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

38

Lan lọng dẹt

Bulbophyllum tripudians

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

39

Lan lọng lông

Bulbophyllum hirtum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

40

Lan lọng tà

Bulbophyllum retuciusculum

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

41

Lan len chùm hẹp

Eria siamensis

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

42

Lan len giả nhung

Eriodes barbata

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

43

Lan len lào

Eria sutepensis

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

44

Lan luân cỏ

Eulophia graminea

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

45

Lan ngọc điểm hải âu

Rhynchostylis coelestis

Phong lan Orchidaceae

Phong lan Orchidales

Cây phụ sinh

Kết quả tìm thấy: 1603 loài.

Trang1/36: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này