Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU CÔN TRÙNG RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 1000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 36 loài.

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Bướm cánh phượng kiếm

Graphium antiphates

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

2

Bướm cối xay gió thường

Byasa polyeuctes

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

3

Bướm phượng cánh chim chấm rời

Troides aeacus

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

4

Bướm đuôi chim

Graphium agamemnon

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

5

Bướm đuôi kiếm bốn vạch

Pathysa agetes

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

6

Bướm cam đuôi dài

Papilio polytes

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

7

Bướm chai xanh

Graphium sarpedon

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

8

Bướm hoa xanh đốm

Graphium arycles

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

9

Bướm hoa xanh đốm vàng

Graphium chironides

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

10

Bướm hoa xanh thường

Graphium doson

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

11

Bướm mạo danh vạch ngang xanh

Chilasa slateri

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

12

Bướm ngựa vằn lớn

Graphium xenocles

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

13

Bướm ngựa vằn nhỏ

Graphium megarus

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

14

Bướm ngựa vằn trung bình

Graphium macareus

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

15

Bướm ngụy trang

Chilasa clytia

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

16

Bướm phượng đen tuyền

Papilio bianor

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

17

Bướm phượng đuôi kem

Papilio noblei

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

18

Bướm phượng đuôi kiếm răng nhọn

Teinopalpus aureus

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

19

Bướm phượng đuôi kiếm răng tù

Teinopalpus imperialis

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

20

Bướm phượng đuôi kiếm xích

Graphium aristeus

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

21

Bướm phượng đuôi lá cải

Byasa crassipes

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

22

Bướm phượng đuôi nheo

Lamproptera curius

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

23

Bướm phượng bốn mảng trắng

Papilio nephelus

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

24

Bướm phượng cánh chim chấm liền

Troides helena

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

25

Bướm phượng cam

Papilio demoleus

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

26

Bướm phượng dài đuôi thường

Atrophaneura coon

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

27

Bướm phượng dải xanh

Papilio demolion

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

28

Bướm phượng hê len

Papilio helenus

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

29

Bướm phượng hê len xanh

Papilio prexaspes

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

30

Bướm phượng lớn

Papilio memnon

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

31

Bướm phượng pari

Papilio paris

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

32

Bướm phượng thân hồng

Pachliopta aristolochiae

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

33

Bướm phượng xanh đuôi nheo

Lamproptera meges

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

34

Bướm phượng xanh lớn

Papilio protenor

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

35

Bướm quạ miến điện

Papilio mahadeva

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

36

zezo - Bướm phượng hình giày

Papilio bootes

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

Kết quả tìm thấy: 36 loài.

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này