Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU CÔN TRÙNG RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 1000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 234 loài.

Trang1/6: 1 2 3 4 5 6 >

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Bướm báo hoa vàng

Cethosia cyane

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

2

Bướm cánh phượng kiếm

Graphium antiphates

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

3

Bướm cối xay gió thường

Byasa polyeuctes

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

4

Bướm chỉ huy

Moduza procris

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

5

Bướm chúa rừng

Thauria aliris

Bướm rừng Amathusiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

6

Bướm chúa rừng nhiệt đới

Stichophthalma uemurai

Bướm rừng Amathusiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

7

Bướm gốc cánh đỏ

Prioneris philonome

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

8

Bướm giáp ngọc chót râu đỏ

Lexias pardalis

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

9

Bướm kim cương huyền thoại

Amathuxidia amythaon

Bướm rừng Amathusiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

10

Bướm phượng cánh chim chấm rời

Troides aeacus

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

11

Bướm đốm xanh lớn

Euploea mulciber

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

12

Bướm đốm xanh nhỏ

Euploea tulliolus

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

13

Bướm đen hai chấm trắng

Lexias albopunctata

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

14

Bướm đuôi

Vagrans egista

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

15

Bướm đuôi berna

Charaxes bernardus

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

16

Bướm đuôi chim

Graphium agamemnon

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

17

Bướm đuôi dài xanh lá chuối

Argema maenas

Bướm ma Saturniidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

18

Bướm đuôi kiếm bốn vạch

Pathysa agetes

Bướm phượng Papilionidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

19

Bướm đuôi mamax

Charaxes marmax

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

20

Bướm ê ke xanh

Graphium eurypylus

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

21

Bướm báo hoa

Phalanta phalantha

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

22

Bướm báo hoa đỏ

Cethosia biblis

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

23

Bướm báo hoa nhỏ

Phalanta alcippe

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

24

Bướm bụi nâu đen

Mycalesis mineus

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

25

Bướm bụi nâu dải trắng

Mycalesis anaxias

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

26

Bướm bụi thông thường

Mycalesis perseus

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

27

Bướm bụng sọc trắng

Athyma perius

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

28

Bướm băng vàng dải cam

Pantoporia hordonia

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

29

Bướm bản đồ cánh thẳng

Cyrestis nivea

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

30

Bướm bản đồ nhỏ nâu cam đỏ

Chersonesia risa

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

31

Bướm bản đồ thường

Cyrestis themires

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

32

Bướm cánh đốm loang

Tagiades gana

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

33

Bướm cánh bản đồ

Cyrestis thyodamas

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

34

Bướm cánh bản đồ cẩm thạch

Cyrestis cocles

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

35

Bướm cánh hình lưỡi cưa

Prioneris thestylis

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

36

Bướm cánh rộng

Hypolimnas bolima

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

37

Bướm cánh sọc chéo

Lethe confusa

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

38

Bướm cánh sọc trắng

Neptis clina

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

39

Bướm cánh tuyết

Tagiades litigiosa

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

40

Bướm cánh vàng đa hình

Eurema simulatrix

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

41

Bướm cánh vàng ba vệt

Eurema blanda

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

42

Bướm cánh vàng nhỏ

Eurema brigitta

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

43

Bướm cánh vàng viền đen

Eurema hecabe

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

44

Bướm cánh vân hoa

Junonia atlites

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

45

Bướm cánh viền đỏ

Delias hyparete

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

Kết quả tìm thấy: 234 loài.

Trang1/6: 1 2 3 4 5 6 >
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này