Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU CÔN TRÙNG RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 1000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 16 loài.

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Bướm cánh đốm loang

Tagiades gana

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

2

Bướm cánh tuyết

Tagiades litigiosa

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

3

Bướm chiều đốm tuyết

Tagiades menaka

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

4

Bướm chiều mắt đỏ

Matapa sasivarna

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

5

Bướm cuốn lá lớn

Pelopidas agna

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

6

Bướm ma cỏ

Udaspes folus

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

7

Bướm nâu cánh vàng

Celaenorrhinus aurivittatus

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

8

Bướm nhảy chấm trắng nhỏ

Hasora vitta

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

9

Bướm nhảy cuối cánh vàng

Mooreana trichoneura

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

10

Bướm nhảy màu nâu

Lambrix salsala

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

11

Bướm nhảy mắt đỏ thường

Matapa aria

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

12

Bướm nhảy nâu chấm trắng

Sovia albipecta

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

13

Bướm nhảy nâu hung

Pseudocoladenia dan

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

14

Bướm nhảy rừng

Astictopterus jama

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

15

Bướm nhảy vạch trắng

Notocrypta paralysos

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

16

zezo - Bướm nhảy đốm trắng

Parnara apostata

Bướm nhảy Hesperiidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

Kết quả tìm thấy: 16 loài.

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này