Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU CÔN TRÙNG RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 1000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 80 loài.

Trang1/2: 1 2 >

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Bướm báo hoa vàng

Cethosia cyane

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

2

Bướm chỉ huy

Moduza procris

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

3

Bướm giáp ngọc chót râu đỏ

Lexias pardalis

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

4

Bướm đen hai chấm trắng

Lexias albopunctata

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

5

Bướm đuôi

Vagrans egista

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

6

Bướm đuôi berna

Charaxes bernardus

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

7

Bướm đuôi mamax

Charaxes marmax

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

8

Bướm ê ke xanh

Graphium eurypylus

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

9

Bướm báo hoa

Phalanta phalantha

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

10

Bướm báo hoa đỏ

Cethosia biblis

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

11

Bướm báo hoa nhỏ

Phalanta alcippe

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

12

Bướm bụng sọc trắng

Athyma perius

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

13

Bướm băng vàng dải cam

Pantoporia hordonia

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

14

Bướm bản đồ cánh thẳng

Cyrestis nivea

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

15

Bướm bản đồ nhỏ nâu cam đỏ

Chersonesia risa

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

16

Bướm bản đồ thường

Cyrestis themires

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

17

Bướm cánh bản đồ

Cyrestis thyodamas

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

18

Bướm cánh bản đồ cẩm thạch

Cyrestis cocles

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

19

Bướm cánh rộng

Hypolimnas bolima

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

20

Bướm cánh sọc trắng

Neptis clina

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

21

Bướm cánh vân hoa

Junonia atlites

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

22

Bướm chúa hại cọ dầu

Amathusia phidippus

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

23

Bướm dải trắng chóp cam

Athyma nefte

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

24

Bướm gia đình

Cirrochroa tyche

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

25

Bướm giáp đa hình

Euripus nyctelius

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

26

Bướm giáp đen đốm vàng

Polyura athamas

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

27

Bướm giáp ba vạch

Kaniska canace

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

28

Bướm giáp cánh ngọc

Polyura delphis

Bướm giáp Nymphalidae

Bướm

29

Bướm giáp lớn

Vindula erota

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

30

Bướm giáp mộc

Cupha erymanthis

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

31

Bướm giáp nâu xanh nhạt

Polyura arja

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

32

Bướm giáp ngọc chót râu đen

Lexias dirtea

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

33

Bướm hổ đuôi nhỏ

Symbrenthia lilaea

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

34

Bướm hình khiên

Parthenos sylvia

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

35

Bướm hại mai

Neptis columella

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

36

Bướm hiệp sỹ

Lebadea martha

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

37

Bướm hoa đuôi công

Junonia almana

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

38

Bướm hoa nâu

Junonia lemonias

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

39

Bướm hoàng tử đen

Rohana parisatis

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

40

Bướm hoa vàng

Junonia hierta

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

41

Bướm hoa xanh ngọc

Junonia orithya

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

42

Bướm lông mượt

Ariadne ariadne

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

43

Bướm lông mượt không chấm

Ariadne merione

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

44

Bướm lính thủy

Neptis hylas

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

45

Bướm lính thủy lưng xanh

Neptis nata

Bướm giáp Nymphalidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

Kết quả tìm thấy: 80 loài.

Trang1/2: 1 2 >
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này