Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU CÔN TRÙNG RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 1000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 18 loài.

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Bướm bụi nâu đen

Mycalesis mineus

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

2

Bướm bụi nâu dải trắng

Mycalesis anaxias

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

3

Bướm bụi thông thường

Mycalesis perseus

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

4

Bướm cánh sọc chéo

Lethe confusa

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

5

Bướm cây nâu sọc

Lethe verma

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

6

Bướm cau

Elymnias hypermnestra

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

7

Bướm chiều nâu tối

Melanitis phedima

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

8

Bướm mắt rắn đa hình

Neope armandii

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

9

Bướm mắt rắn bay đêm

Melanitis leda

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

10

Bướm mắt rắn cánh xanh

Coelites nothis

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

11

Bướm mắt rắn rừng thường

Lethe insana

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

12

Bướm mắt rắn vằn bảy đốm

Ragadia crisilda

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

13

Bướm năm đốm mắt

Ypthima baldus

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

14

Bướm năm mắt

Lethe syrcis

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

15

Bướm nhỏ bốn mắt

Ypthima huebneri

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

16

Bướm sọc bạc thông thường

Spindasis vulcanus

Bướm mắt rắn Satyridae

Có vảy Squamata

Bướm

17

Bướm tre nâu đốm

Lethe europa

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

18

Bướm xám bốn mắt

Orsotriaena medus

Bướm mắt rắn Satyridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

Kết quả tìm thấy: 18 loài.

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này