Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU CÔN TRÙNG RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 1000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 12 loài.

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Bướm đốm xanh lớn

Euploea mulciber

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

2

Bướm đốm xanh nhỏ

Euploea tulliolus

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

3

Bướm cỏ đốm xanh

Ideopsis similis

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

4

Bướm hổ đốm

Parantica aglea

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

5

Bướm hổ đầm lầy

Danaus affinis

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

6

Bướm hổ bụng vàng

Parantica swinhoei

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

7

Bướm hổ cánh nâu

Parantica sita

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

8

Bướm hổ cam

Danaus chrysippus

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

9

Bướm hổ gốc cánh vàng

Parantica aspasia

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

10

Bướm hổ vằn

Danaus genutia

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

11

Bướm hổ xanh

Tirumala limniace

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

12

Bướm hổ xanh đậm

Tirumala septentrionis

Bướm đốm Danaidae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

Kết quả tìm thấy: 12 loài.

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này