Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU CÔN TRÙNG RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 1000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 20 loài.

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Bướm gốc cánh đỏ

Prioneris philonome

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

2

Bướm cánh hình lưỡi cưa

Prioneris thestylis

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

3

Bướm cánh vàng đa hình

Eurema simulatrix

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

4

Bướm cánh vàng ba vệt

Eurema blanda

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

5

Bướm cánh vàng nhỏ

Eurema brigitta

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

6

Bướm cánh vàng viền đen

Eurema hecabe

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

7

Bướm cánh viền đỏ

Delias hyparete

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

8

Bướm cam di cư

Catopsilia scylla

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

9

Bướm chanh di cư

Catopsilia pomona

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

10

Bướm hải âu cam

Appias nero

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

11

Bướm lông

Leptosia nina

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

12

Bướm loang

Delias pasithoe

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

13

Bướm mòng cánh vàng

Cepora iudith

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

14

Bướm mòng nhỏ

Cepora nadina

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

15

Bướm nữ hoàng đốm đỏ

Delias descombesi

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

16

Bướm nữ hoàng cánh vàng

Delias agostina

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

17

Bướm nâu gân cánh đen

Appias libythea

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

18

Bướm nâu lớn

Appias lyncida

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

19

Bướm phấn vàng cam

Ixias pyrene

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

20

Bướm trắng lớn

Hebomoia glaucippe

Bướm phấn Pieridae

Cánh vẩy Lepidoptera

Bướm

Kết quả tìm thấy: 20 loài.

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này