Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU ĐỘNG VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 2000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 6 loài.

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Tôm hùm đá

Panulirus homarus

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

2

Tôm hùm đỏ

Panulirus longipes

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

3

Tôm hùm ba kiếm

Linuparus trigonus

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

4

Tôm hùm bông

Panulirus ornatus

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

5

Tôm hùm lông đỏ

Palinurellus gundlachi wieneckii

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

6

Tôm hùm sen

Panulirus versicolor

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

Kết quả tìm thấy: 6 loài.

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này