Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU ĐỘNG VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 2000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 17 loài.

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Cua hoàng đế

Ranina ranina

Cua hoàng đế Raninidae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

2

Cua núi cúc phương

Potamon cucphuongensis

Cua núi Potamidae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

3

Cua núi kim bôi

Potamon kimboiensis

Cua núi Potamidae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

4

Cua núi mai giáp

Potamon tannanti

Cua núi Potamidae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

5

Cua núi mai nhẵn

Potamon fruhstorferi

Cua núi Potamidae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

6

Cua núi trung bộ

Tiwaripotamon annamense

Cua núi Potamidae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

7

Ghẹ chữ thập

Charibdis feriatus

Cua bơi Portunidae

Mười chân Decapoda

Cây ký sinh

8

Ghẹ chữ thập

Charibdis feriatus

Cua bơi Portunidae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

9

Tôm hùm đá

Panulirus homarus

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

10

Tôm hùm đỏ

Panulirus longipes

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

11

Tôm hùm ba kiếm

Linuparus trigonus

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

12

Tôm hùm bông

Panulirus ornatus

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

13

Tôm hùm lông đỏ

Palinurellus gundlachi wieneckii

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

14

Tôm hùm sen

Panulirus versicolor

Tôm hùm Palinuridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

15

Tôm vỗ biển sâu

Ibacus ciliatus

Tôm vỗ Scyllaridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

16

Tôm vỗ dẹp trắng

Thenus orientalis

Tôm vỗ Scyllaridae

Mười chân Decapoda

Cây ký sinh

17

Tôm vỗ xanh

Parribacus antarcticus

Tôm vỗ Scyllaridae

Mười chân Decapoda

Thân mềm

Kết quả tìm thấy: 17 loài.

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này