Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

TRA CỨU ĐỘNG VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 2000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 08/03/2022

Kết quả tìm thấy: 20 loài.

Stt

Tên Việt Nam

Tên Latin

Họ Bộ Lớp (Nhóm)

1

Trai điệp

Sinohyriopsis cumingii

Trai cánh Unionidae

Trai Unionoida

Thân mềm

2

Trai bàn mai

Atrina vexillum

Bàn mai Pinnidae

Vẹm Mytiloida

Thân mềm

3

Trai cánh dầy

Cristaria herculea

Trai cánh Unionidae

Trai Unionoida

Thân mềm

4

Trai cánh mỏng

Cristaria bialata

Trai cánh Unionidae

Trai Unionoida

Thân mềm

5

Trai cóc bầu dục

Lamprotula liedtkei

Trai cóc Amblemidae

Trai Unionoida

Thân mềm

6

Trai cóc dày

Gibbosula crassa

Trai cóc Amblemidae

Trai Unionoida

Thân mềm

7

Trai cóc hình lá

Lamprotula blaisei

Trai cóc Amblemidae

Trai Unionoida

Thân mềm

8

Trai cóc hình tai

Lamprotula leai

Trai cóc Amblemidae

Trai Unionoida

Thân mềm

9

Trai cóc mẫu sơn

Contradens semmelincki fultoni

Trai cóc Amblemidae

Trai Unionoida

Thân mềm

10

Trai cóc nhẵn

Cuneopsis demangei

Trai cánh Unionidae

Trai Unionoida

Thân mềm

11

Trai cóc tròn

Lamprotula nodulosa

Trai cóc Amblemidae

Trai Unionoida

Thân mềm

12

Trai cóc vuông

Protunio messageri

Trai cánh Unionidae

Trai Unionoida

Thân mềm

13

Trai ngọc môi đen

Pinctada margaritifera

Trai ngọc Pteriidae

Trai ngọc Pterioida

Thân mềm

14

Trai ngọc môi vàng

Pinctada maxima

Trai ngọc Pteriidae

Trai ngọc Pterioida

Thân mềm

15

Trai ngọc nữ

Pteria penguin

Trai ngọc Pteriidae

Trai ngọc Pterioida

Thân mềm

16

Trai tai nghé

Hippopus hippopus

Trai ngọc Pteriidae

Trai ngọc Pterioida

Thân mềm

17

Trai tai tượng khổng lồ

Tridacna gigas

Trai tai tượng Tridacnidae

Trai ngọc Pterioida

Thân mềm

18

Trai tai tượng lớn

Tridacna maxima

Trai tai tượng Tridacnidae

Ngao Veneroida

Thân mềm

19

Trai tai tượng nhỏ

Tridacna squamosa

Trai tai tượng Tridacnidae

Ngao Veneroida

Thân mềm

20

Trai vỏ nâu

Chamberlainia hainesiana

Trai cánh Unionidae

Trai Unionoida

Thân mềm

Kết quả tìm thấy: 20 loài.

 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này