GỖ BỜI LỜI VÀNG  
Litsea vang  
Ảnh: Phùng Mỹ Trung
Previous image   Pause
Next image