Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin - Việt

THIÊN NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

HÌNH ẢNH ĐỘNG VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 2000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 16/05/2015

Tìm thấy 1211 hình ảnh
Việt Nam Latin ???

Tên Việt Nam: Ốc đụn đực
Tên Latin: Trochus pyramis
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Ốc đụn cái
Tên Latin: Tectus niloticus
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Ốc anh vũ
Tên Latin: Nautilus pompilus
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung


Tên Việt Nam: Ốc bản đồ
Tên Latin: Cypraea mappa
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Ốc kim khôi
Tên Latin: Cassis cornuta
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Ốc kim khôi đỏ
Tên Latin: Cypraecassis rufa
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung


Tên Việt Nam: Ốc sứ
Tên Latin: Cyraea testudinaria
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Ốc sứ đốm
Tên Latin: Cypraea turdus
Hình ảnh: Internet

Tên Việt Nam: Ốc sứ hiti
Tên Latin: Cypraea histrio
Hình ảnh: Internet


Tên Việt Nam: Ốc sứ lacte
Tên Latin: Prpcalpurnus lacteus
Hình ảnh: Internet

Tên Việt Nam: Ốc sứ mắt trĩ
Tên Latin: Cypraea argus
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Ốc sứ nhỏ trắng
Tên Latin: Ovula costellata
Hình ảnh: Internet


Tên Việt Nam: Ốc sứ padi
Tên Latin: Cypraea spadicea
Hình ảnh: Lonhart

Tên Việt Nam: Ốc sứ sọc trắng
Tên Latin: Cypraea scurra
Hình ảnh: Internet

Tên Việt Nam: Ốc sứ trung hoa
Tên Latin: Cypraea chinensis
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung


Tên Việt Nam: Ốc sứ vê ru
Tên Latin: Calpurnus verrucosus
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Ốc tù và
Tên Latin: Charonia tritonis
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Ốc tù và lô tô
Tên Latin: Cymatium lotorium
Hình ảnh: Internet


Trang2/68: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 

LƯỢT TRUY CẬP
36351366

Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn 'Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này