Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

HÌNH ẢNH CÔN TRÙNG RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 1000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 20/12/2016

Tìm thấy 489 hình ảnh
Việt Nam Latin
Trợ giúp

Tên Việt Nam: Bướm phượng đuôi lá cải
Tên Latin: Byasa crassipes
Hình ảnh: Internet

Tên Việt Nam: Bướm phượng đuôi nheo
Tên Latin: Lamproptera curius
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm phượng bốn mảng trắng
Tên Latin: Papilio nephelus
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung


Tên Việt Nam: Bướm phượng cánh chim chấm liền
Tên Latin: Troides helena
Hình ảnh: Sách đỏ Việt Nam

Tên Việt Nam: Bướm phượng cam
Tên Latin: Papilio demoleus
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm phượng dài đuôi thường
Tên Latin: Atrophaneura coon
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung


Tên Việt Nam: Bướm phượng dải xanh
Tên Latin: Papilio demolion
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm phượng hê len
Tên Latin: Papilio helenus
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm phượng hê len xanh
Tên Latin: Papilio prexaspes
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung


Tên Việt Nam: Bướm phượng lớn
Tên Latin: Papilio memnon
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm phượng pari
Tên Latin: Papilio paris
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm phượng thân hồng
Tên Latin: Pachliopta aristolochiae
Hình ảnh: Tô Văn Quang


Tên Việt Nam: Bướm phượng xanh đuôi nheo
Tên Latin: Lamproptera meges
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm phượng xanh lớn
Tên Latin: Papilio protenor
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm quạ cánh trước xanh đậm
Tên Latin: Euploea algea
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung


Tên Việt Nam: Bướm quạ chót cánh bạc
Tên Latin: Euploea core
Hình ảnh: Nguyễn thị liên Thương

Tên Việt Nam: Bướm quạ lớn
Tên Latin: Euploea radamanthus
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm quạ miến điện
Tên Latin: Papilio mahadeva
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung


Trang11/28: << <11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này