Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin - Việt

THIÊN NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

 

HÌNH ẢNH CÔN TRÙNG RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 1000 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 30/09/2012

Tìm thấy 473 hình ảnh
Việt Nam Latin ???

Tên Việt Nam: Bướm nâu hai đốm vàng
Tên Latin: Faunis eumeus
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm nâu lớn
Tên Latin: Appias lyncida
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm nâu nhỏ
Tên Latin: Zemeros flegyas
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung


Tên Việt Nam: Bướm nâu thường
Tên Latin: Faunis canens
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm năm đốm mắt
Tên Latin: Ypthima baldus
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm năm mắt
Tên Latin: Lethe syrcis
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung


Tên Việt Nam: Bướm nam tước chóp đuôi xanh
Tên Latin: Euthalia phemius
Hình ảnh: Internet

Tên Việt Nam: Bướm nam tước chấm đỏ
Tên Latin: Euthalia lubentina
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm ngô xanh
Tên Latin: Zeltus amasa
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung


Tên Việt Nam: Bướm ngựa vằn
Tên Latin: Jamides alecto
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm ngựa vằn lớn
Tên Latin: Graphium xenocles
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm ngựa vằn trung bình
Tên Latin: Graphium macareus
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung


Tên Việt Nam: Bướm ngụy trang
Tên Latin: Chilasa clytia
Hình ảnh: Internet

Tên Việt Nam: Bướm nhỏ bốn mắt
Tên Latin: Ypthima huebneri
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm nhỏ tím xanh
Tên Latin: Prosotas dubiosa
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung


Tên Việt Nam: Bướm nhãn lồng đỏ
Tên Latin: Acraea violae
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm nhảy chấm trắng nhỏ
Tên Latin: Hasora vitta
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung

Tên Việt Nam: Bướm nhảy cuối cánh vàng
Tên Latin: Mooreana trichoneura
Hình ảnh: Phùng mỹ Trung


Trang11/27: << <11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 

LƯỢT TRUY CẬP
33511659

Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

 
Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn 'Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này