Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin-Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

HÌNH ẢNH THỰC VẬT RỪNG VIỆT NAM

(Hơn 3220 loài thuộc các họ, bộ, nhóm khác nhau)
Cập nhật 20/12/2016

Tìm thấy 1598 hình ảnh
Việt Nam Latin
Trợ giúp

Tên Việt Nam: Cà ổi quả to
Tên Latin: Castanopsis kawakamii
Hình ảnh: Sách đỏ Việt Nam

Tên Việt Nam: Cà ổi tháp
Tên Latin: Castanopsis pyriformis
Hình ảnh: Hoàng Thanh Sơn

Tên Việt Nam: Cà ổi vọng phu
Tên Latin: Castanopsis ferox
Hình ảnh: Internet


Tên Việt Nam: Cà chắc
Tên Latin: Shorea obtusa
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Cà na
Tên Latin: Elaeocarpus hydrophilus
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Cô quạ
Tên Latin: Trachelospermum bessonii
Hình ảnh: Sách đỏ Việt Nam


Tên Việt Nam: Côm hải nam
Tên Latin: Elaeocarpus hainanensis
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Côm hoa lớn
Tên Latin: Elaeocarpus grandiflorus
Hình ảnh: Hoàng Thanh Sơn

Tên Việt Nam: Côm lá thon
Tên Latin: Elaeocarpus lanceifolius
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung


Tên Việt Nam: Côm nước
Tên Latin: Elaeocarpus stapfianus
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Cách hoa petelot
Tên Latin: Cleistanthus petelotii
Hình ảnh: Sách đỏ Việt Nam

Tên Việt Nam: Cám
Tên Latin: Parinari annamense
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung


Tên Việt Nam: Cánh diều
Tên Latin: Melanolepis vitifolia
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Cánh kiến
Tên Latin: Mallotus philippinensis
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Cáp gai đen
Tên Latin: Capparis zeylanica
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung


Tên Việt Nam: Cáp gai nhỏ
Tên Latin: Capparis micrantha
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung

Tên Việt Nam: Cáp mộc
Tên Latin: Craibiodendron stellatum
Hình ảnh: Sách đỏ Việt Nam

Tên Việt Nam: Cáp trung bộ
Tên Latin: Capparis annamensis
Hình ảnh: Phùng Mỹ Trung


Trang11/89: << <11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
 


Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn '
Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này