Home | Overview | Timbers | Vietnam national parks | Vietnamese

:: Focus in Wildlife ::
:: New Events ::

 

KEYS OF FLORA IN VIETNAM

Using help and here to study the classification terms

 

UNDER CONTRUCTION !

 

 

 
DẠNG SỐNG
 

 
LÁ VÀ LÁ KÈM
 

 
HOA VÀ CỤM HOA
 

 
DẠNG BAO HOA
 

 
DẠNG NHỊ, NHỤY HOA
 

 
BAO PHẦN - TRIỀN - TUYẾN MẬT
 

 
LÁ NOÃN VÀ BẦU
 

 
NOÃN VÀCA1H ĐÍNH NOÃN
 

 
ĐẶC ĐIỂM QUẢ
 

 
CÁ ĐẶC ĐIỂM DỄ NHẬN DẠNG KHÁC
 

 

VISITORS
41198705

Introduction | Search | Forum | Contact us | Documents | Help | Vietnamese

 
© Copyright of Vietnam Forest Creatures
Tel: +844 3895729, 902406103 -  Email to
Admin website