Home | Overview | Timbers | Vietnam national parks | Vietnamese

:: Focus in Wildlife ::
:: New Events ::

 

DESCRIPTION OF VIETNAM FLORA

(More than 3000 species of flora in Vietnam)
Update 20/04/2015

Vietnam name:

Lan vòi bông hồng

Latin name:

Epipogium roseum
Family:   Orchidaceae
Order:   Orchidales  
Class (Group):    
     
Picture: Phung my Trung  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    New Page 1

LAN VÒI BÔNG HỒNG

Epipogium roseum (D.Don) Lindl.

Họ: Phong lan Orchidaceae

Bộ: Phong lan Orchidales

Mô tả:

Lan sống hoại, cao 14 - 40cm, màu vàng nhạt, lá giảm thành vảy. Cụm hoa dài 5 - 20cm. Hoa nhỏ, nhiều, màu trắng nhạt, cong xuống, cánh môi 3 phần phụ hình giải, có răng, màu trắng với đốm hồng.

Phân bố:

Cây mọc ở nơi đất mùn Đà Lạt (Lâm Đồng), Gia Lai và phân bố rộng từ Châu Phi, qua Châu á đến Australia và Tân Calêdôni.

 

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam - Trần Hợp - trang 107.

 
 
 

VISITORS
38205607

Introduction | Search | Forum | Contact us | Documents | Help | Vietnamese

 
© Copyright of Vietnam Forest Creatures
Tel: +844 3895729, 902406103 -  Email to
Admin website