Home | Overview | Timbers | Vietnam national parks | Vietnamese

:: Focus in Wildlife ::
:: New Events ::

 

STRUCTURES OF ANTHER OF PLANT

 

 

 

-

 

EXPLANATION OF TERMINOLOGY

 

Bao phấn (Anthera) là bộ phận quan trọng của nhị, có dạng túi dài, nằm trên 1 cuống gọi là chỉ nhị. Mỗi bao phấn có 1-2 ô phấn trong chứ nhiều hạt phấn
Bao phấn đính hình mũi tên: Là bao phấn có 2 ô phấn hơi tách xa nhau, nằm xiên trên đầu chỉ nhị
Bao phấn đính chữ đinh: là bao phấn có phần nằm ngang ở đầu chỉ nhị
Bao phấn đính gốc: là bao phấn đính vào chỉ nhị ở 1/2 hoăc 1/3 phía gốc trung đới
Bao phấn đính lưng: là bao phấn chỉ đính vào chỉ nhị ở 1 điểm của trung đới (không phải là ở đỉnh và gốc)
Bao phấn đính rời: là bao phấn có 2 ô phấn hoàn toàn rời nhau, nằm ngang ở đầu chỉ nhị thành 1 đường thẳng

 

 

 

EXPLANATION OF TERMINOLOGY

 

Bao phấn hướng ngoài: là bao phấn nằm ở trong hoa có mặt nở của bao phấn đối diện với cánh hoa, quay lưng vào phía nhụy
Bao phấn hướng trong: là bao phấn nằm ở trong hoa có mặt nở của bao phấn đối diện với nhụy, lưng quay ra phía cánh hoa.
Bao phấn mở dọc: lá bao phấn mở theo hai đường thẳng dọc hai ô phấn (hoặc một đường dọc nếu có một ô phấn)
Bao phấn mở lỗ: là bao phấn mở thành lỗ nhỏ ở đỉnh hay gần đỉnh các ô phấn
Bao phấn mở nắp: là bao phấn ở những chỗ nhất định, vách bao phấn nứt ra và bật cong lên làm thành những lỗ có nắp để hạt phấn bay ra ngoài.

Bao phấn đính hoàn toàn: là bao phấn đính vào chỉ nhị trên suốt dọc trung đới.

 
-
 

 

 

 

 

VISITORS
41524143

Introduction | Search | Forum | Contact us | Documents | Help | Vietnamese

 
© Copyright of Vietnam Forest Creatures
Tel: +844 3895729, 902406103 -  Email to
Admin website