Home | Overview | Timbers | Vietnam national parks | Vietnamese

:: Focus in Wildlife ::
:: New Events ::

 

TIMBER SAMPLES

 

Trang:

1 2 3

Bạch đàn đỏ
Bạch đàn đỏ
 
Eucalyptus robusta
Bạch đàn trắng  
Eucalyptus camadulensis
Bằng lăng cườm  
Lagerstroemia angustifolia
Bằng lăng hoa đỏ  
Lagerstroemia balansae
Bình linh nhót  
Vitex pubescens
Bằng lăng lông  
Lagerstroemia tomentosa
Bằng lăng vỏ xốp  
Lagerstroemia ovalifolia
Bời lời miên  
Litsea cambodiana
Cám  
Parinari annamense
Cà chắc  
Shorea obtusa
Bời lời vàng  
Litsea vang
Cà đuối tam hùng  
Dehaasia triandra
Cánh kiến  

Mallotus philippinensis

Cẩm lai bà rịa  

Dalbergia bariaensis

Cẩm liên  

Shorea siamensis

Cẩm thị  

Diospyros maritima

Cầy (Kơnia)  

Irvingia malayana

Căm xe  

Xylia xylocarpa

Cao su  

Hevea brasilinesis

Chiêu liêu nghệ  

Terminalia nigrovenulosa

Chua khét  

Chukrasia sp.

Cóc đá  

Garuga pierrei

Chò đen  

Parashorea stellata

Cóc rừng  

Spondias pinnata

Cồng tía
 

Calophyllum saigonensse

Dái ngựa  

Swietenia macrophylla

Đa quả xanh  

Ficus championii

Dâu da  

Baccaurea ramiflora

Dầu đồng  
Dipterocarpus tuberculatus
Dầu mít  
Dipterocarpus costatus
Dầu song nàng  
Dipterocarpus dyeri

Dẻ sừng

 
Pasania thomsonii
Giáng hương quả to  

Pterocarpus macrocarpus

Giáng hương ấn  

Pterocarpus indicus

Gáo vàng  

Adina cordifolia

Giổi  

Talauma gioi

Gõ biển  

Sindora maritima

Gõ đỏ  

Afzelia xylocarpa

Gội gác  

Aphanamixis macrophylla

Gội nước  

Amoora cucullata

Gõ mật  

Sindora siamensis

Gõ lau  

Sindora tonkinensis

Hồng đào  

Caujou sp.

Kiền kiền phú quốc  

Hopea pierrei

Lim xanh  

Erythrophloeum fordii

Lo bo  

Brownlovia tabularis

Long não  

Cinnamomum camphora

Máu chó lá nhỏ  

Knema corticosa

Về đầu

Trang:

1 2 3

 

 

VISITORS
41452432

Introduction | Search | Forum | Contact us | Documents | Help | Vietnamese

 
© Copyright of Vietnam Forest Creatures
Tel: +844 3895729, 902406103 -  Email to
Admin website